ผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟ

NatureGift Black Coffee Plus
Ginseng Extract

กาแฟดำปรุงสำเร็จชนิดผง ผสมโสมสกัด วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหาร

NatureGift Black Coffee Plus Ginseng Extract
Instant Black Coffee Plus Ginseng Extract Vitamins & Minerals with Fiber

20 kcal, FAT 0%, Sugar 0% (Use sweetener)
High 17 Vitamins & Minerals

 • Vitamin A - Growth, Vision in poor light, Healthy connective tissue and skin, Support Immune system
 • Vitamin D - Important for the absorption of calcium from the diet. Formation of bones and teeth
 • Vitamin E - Acts as antioxidant to protect cells from damage. Function of cell membranes, normal growth and development. Support Immune system
 • Vitamin K - Important for blood clotting and promotes bone health
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • Vitamin B12
 • Vitamin C
 • Niacin
 • Folate
 • Biotin
 • Pantothenic Acid
 • Chromium
 • Manganese
 • Iron
 • Zinc

NatureGift Black Coffee, Vitamins & Minerals you need ALL IN ONE

Benefits: